Fyringsolie

Fyringsolie Premium 10 er kuldesikret hele året og er dermed egnet til oplagring i både indendørs og udendørs tanke. Produktet er farvet i hht. bekendtgørelse nr. 97 af 12. februar 2003 om farvning af gas- og dieselolier og Petroleum. 

Svovlindholdet 200 gange lavere end den gældende grænseværdi i dansk miljølovgivning.

Det giver to umiddelbare fordele: Der skal ikke betales svovlafgift og der dannes næsten ingen svovldioxid hvorved det lokale miljø belastes væsentligt mindre.

Her finder du produkt- og sikkerhedsdatablad på Fyringsolie Premium 10.