Træpiller

Der er god varme og økonomi i at anvende træpiller, idet træpiller er billigere end fyringsolie. Træpiller er fremstillet af restprodukter fra træindustrien, typisk savsmuld og spåner, som presses sammen uden bindemiddel.  

Vi leverer træpiller af høj kvalitet og høj fyringsværdi. Vores træpiller er analyseret af Teknologisk Institut, således at vi overholder en række kvalitetsspecifikationer. Vores træpiller er kendetegnet ved høj brændværdi og lav askeindhold. Velegnet til mindre pillefyr/træpilleovne.

Kvalitetsspecifikationer 
  
Diameter:                6 eller 8 mm 
Vandindhold:          Max 7 % 
Askeindold:             Max 0,4% 
Smuld:                     Max 1,5% 
Brændværdi min.: 17,80 MJ/kg.

Bemærk træpillerne leveres med sættevogn og truck og vil derfor blive leveret ved nærmeste kørefaste underlag ved ejendommen (ofte fortovskanten). 

Træpillerne leveres løst, i bigbags eller i småsække. De kan også afhentes i udvalgte afdelinger. 

En sæk vejer 15 kg.

Bestilling 
Kontakt vores kundeservice på 99 36 17 17.