Æglægning

Vores foderserie KONSUM er foder beregnet til produktion af konsumæg.

Foderserier til æglægning

Foderprogrammerne til æglæggende høner er opbygget som 4-fasede foderprogrammer, hvor der i de første 2 dele af æglægningen skabes grundlag for en afbalanceret udvikling i hønernes kropsvægt frem til udvokset stadie samtidig med en opnåelse af fuld ægproduktion med en relativ god vækst i ægstørrelsen.

De næste 2 faser tager primært sigte på fastholde en høj ægproduktion og samtidig at moderere væksten i ægvægtudviklingen for at fastholde god skalkvalitet og renhed af æggene.

KONSUM programmet til æglæggende høner

Høner, der lægger brunskallede æg har traditionelt haft en genetisk defekt i lavfrekvent niveau, der indebærer at fodring med rapsprodukter kan give fiskesmag i æg. I dag findes der hønelinjer, der lægger brunskallede æg, som er fri for denne genetiske defekt. Vi anbefaler, at du indhenter konkret garanti for dette hos avlsselskabet, hvis du påtænker at fodre brune høner med foder, hvori rapsprodukter indgår.

HVID = med rapsfrø i foderet – til høns, der lægger hvide æg.
BRUN = uden rapsprodukter i foderet – til høns, der lægger brune æg.

Nedenfor er givet vejledende forslag til anvendelse af de enkelte fodertyper. Der kan være afvigelse på disse i praksis, bl.a. afhængig af hvilken avlslinie/race der anvendes samt udviklingen i ægvægten.

KONSUM START Anvendes til fra begyndende æglægning og frem til cirka 26. leveuge.
KONSUM 1 Hvid/Brun Anvendes til æglæggende høner fra cirka 26. leveuge og indtil cirka 35. leveuge.
KONSUM 2 Hvid/Brun Anvendes til æglæggende høner fra cirka 35. leveuge og indtil cirka 45. leveuge
KONSUM 3 Hvid/Brun Anvendes til æglæggende høner fra cirka 45. leveuge og frem til udsætning

TILSKUD programmet – når der ønskes fodret med tilskudsfoder og strukturformalet hvede.

TILSKUD START 75-25 Anvendes med 75% + 25% strukturformalet hvede fra begyndende æglægning og frem til cirka 26. leveuge.
TILSKUD 1 Hvid/Brun Anvendes med 60% + 40% strukturformalet hvede fra ca. 26. leveuge og indtil cirka 35./40. leveuge.
TILSKUD 2 Hvid/Brun Anvendes med 60% + 40% strukturformalet hvede fra cirka 35./40. leveuge og indtil udsætning.