Æglægning

Vores foderserie KONSUM er foder beregnet til produktion af konsumæg.

Foder æglæggende høns - fra æg til æg

God start = God flok
I hønens liv er perioden omkring begyndende æglægning det tidspunkt, hvor der sker flest ændringer. Alt forandres!

Hønnikerne flytter hus fra opdrætterstalden til æglægningsstalden, og de skal vænne sig til et nyt miljø. De er ikke fuldt udvokset, så de gror stadigvæk samtidig med, at de begynder at lægge æg.

Æggeydelsen stiger til 95 procent i løbet af få uger, mens æggevægten stiger fra ca. 43 gram til ca. 58 gram.

Det betyder, at der kommer pres på hønen, der skal omsættes næringsstoffer til vækst af knogler, kød og æglægningsorganer samtidig med, at der skal produceres æggeblomme og æggeskal.

Derfor er foderoptaget ved begyndende æglægning af afgørende betydning for, at hønen kommer godt igennem og ikke kommer til at mangle næringsstoffer.

Fokus på foderoptaget
For at sikre at hønnikerne får de næringsstoffer, de har brug for ved begyndende æglægning, sætter vi spot på at stimulere foderoptaget.

Forsøg har vist, at foderoptaget og æggevægten påvirkes positivt, når energiindholdet i foderet falder samtidig med, at niveauet af aminosyre bibeholdes. 

Det betyder, at hønnikerne får en større mængde af aminosyre, mineraler og vitaminer mv., når de spiser mere.

Strukturen af foderet har også betydning. Grovere partikler stimulerer udviklingen af kråsen og fordøjelseskanalen samtidig med, at det er godt for tarmsundheden. 

Allerede fra opdrætsperioden er det vigtigt med grove partikler i foderet, så kråsen og fordøjelseskanalen kan blive udviklet til at kunne fordøje en større mængde foder.

Den forbedrede udvikling af kråsen og fordøjelseskanalen øger produktionen af saltsyre, hvormed pH falder i kråsen. 

Det giver en bedre udnyttelse af næringsstofferne i foderet samtidig med, at tarmfloraen får bedre betingelser. Alt i alt styrkes dyrenes sundhed.

En blanding mere…
Hedegaards sortiment til æglæggende høner er et af Danmarks bedste. Hedegaard er kendt for at producere æglægningsfoder, der sikrer et lavt fodreforbrug hos hønerne i hele æglægningsperioden.

Vi er nu klar til at finjustere på programmet.

Tanken er, at vi gerne vil have hønernes foderforbrug til at stige ved begyndende æglægning, således at der bliver færre small æg og flere medium og large æg. 

Samtidig skal vi sikre, at foderforbruget ikke fortsætter med at stige. Når æglægningen er godt i gang, skal vi tilbage, så hønerne fortsat kan holde det lave foderforbrugfrem til udsætning.

Denne finjustering laver vi ved at introducere en blanding mere, således at der kommer en PPH ÆG START 2, som skal anvendes fra 18./19. ugeog frem til 24./25. uge. Skiftet afhænger af antallet
af small-æg og foderoptaget.

Læs mere her i vores brochure