Ænder

Foderprogrammet til ænder er opbygget som et fler-faset foderprogram, der tager sigte på at frembringe så god en sundhedstilstand hos dyrene, inden den store tilvækst skal præsteres i den sidste del af vækstforløbet.

AND programmet til ænder

Vores foderprogram består af en fler-faset serie

AND PROGRAMMET Anvendelse
Leve-Start Til ænder indtil cirka 14-dages alderen
Fede-Start Til slagteænder indtil cirka 14-dages alderen
Leve-Voks Til ænder fra cirka 14-dages alderen og frem til læggemodenhed eller slagtning
Fede-Voks Til slagteænder fra cirka 14-dages alderen og frem til slagtning
AG Rugeheld Til rugeægsproduktion hos tungt fjerkræ (gæs og ænder)