Opdræt

Foder til opdræt af levekyllinger inden for konsumægsproduktion.

Valg af foder

Vores HELD-program til levekyllinger skaber basis for en ensartet og optimal kropsudvikling og vækst i den tidlige opdrætsperiode og modererer derefter væksten, således at læggemodenheden udvikles harmonisk og afbalanceret frem mod 17-18 ugers alderen. En tilstrækkelig foderoptagelse, mineralforsyning og forsyning med øvrige essentielle næringsstoffer med henblik på den fortsatte vægtudvikling sikres i overgangsfasen mellem opdræt og æglæggende tilstand via et særligt overgangsfoder.

HELD-programmet til levekyllinger

OPSTARTS-HELD Anvendes til levekyllinger de første 3 leveuger
START-HELD Anvendes til levekyllinger de første 8 leveuger.
VOKSE-HELD Anvendes til levekyllinger fra 9 ugers alderen og frem til læggemodenhed.
KONSUM OVERGANG Anvendes fra 16 ugers alderen og frem til netop påbegyndt ægproduktion (maks 5 %’s produktion). Vejledende bør der skiftes til Konsum Start, når hønerne har optaget 1 kg Konsum Overgang