Slagtekyllinger

Hedegaards foderstrategi er opbygget som 4-faset foderprogram, der fokuserer på øget slagtekvalitet

Balance mellem energi, protein og aminosyre 
I alle blandinger er energiniveauet hævet for at opnå en bedre balance mellem energi og protein samt aminosyre. Det højere energiniveau skal sikre, at der er tilstrækkeligt med energi, så kyllingen kan udnytte aminosyrerne og proteinet optimalt. Det kræver brændstof at fordøje og optage næringsstofferne. Det høje energiniveau skal desuden være med til at reducere foderforbruget.

Bred råvarepallette
I blandingerne indgår hveden med maksimum 40 % og majsen med 15 % samt 10 % ørter. Disse rammer er med til at give en bred råvarepallette. Majsen og ærterne er desuden garant for en høj fordøjelighed af foderet.

En god start er vigtig
Startblandingen er meget vigtig, da den er med til at udvikle kyllingens vækstpotentiale. I PPH ROSS START indgår 2 % havre og 9 % hele hvedekerner. Havren og de hele hvedekerner skal stimulere udviklingen af kyllingens fordøjelseskanal og kråse. En fuld udviklet fordøjelseskanal er afgørende for foderoptagelsen senere i kyllingens liv. En veludviklet kråse giver en bedre findeling af foderet, hvorved fordøjeligheden af foderet øges.

Der indgår 9 % hele hvedekerner i alle blandinger, så kråsen og fordøjelseskanalen stimuleres i hele perioden.

Coccidiostadika i slutblandingen
Som noget nyt introducerer vi en slutblanding med Salinomycin. ​Coccidiostadika i slutfoderet skal sikre, at smittetrykket holdes i ave, således at det næste hold kyllinger ikke bliver ekstra udfordret af et højt smittetryk.

PPH ROSSprogrammet til slagtekyllinger
Hedegaards foderprogram til slagtekyllinger består af 4 blandinger. Udover standardprogrammet er det muligt at vælge start-, gro- og voksefoder med Maxiban som alternativ til Salinomycin.


 ”Det smalle sortiment sikre en
   bedre homogenitet og stabilitet i fodret,
   hvilket giver en større ensartethed hos kyllingerne.”


 

  Svend Erik Olesen
  Salgschef  fjerkræ

  Kontakt for yderligere information Klik her