Slagtekyllinger

Hedegaards foderstrategi er opbygget som 3-faset foderprogram, der fokuserer på øget slagtekvalitet

Hvad skal jeg vælge...

Vores to foderstrategier, sætter fokus på ensartethed, stabilitet, samt et lavt CV tal, for at opnå en god stabil produktivitet. Ved at have et smalt sortiment sikres en bedre homogenitet og stabilitet i fodret, hvilket giver en større ensartethed hos kyllingerne. Ydermere er det specielt udviklet til at øge aflejring af brystkød og reducere slagtesvindet på slagtetidspunktet.

BROILER F programmet – er det foderprogram, vi anbefaler, da kyllingerne bl.a. ikke får muligheden for at sortere i hveden – derudover giver det en enkel og ensartet fodring i alle faser.

BROILER 16 programmet – anbefales, når der ønskes anvendt stor andel hel hvede. Programmet er specielt udviklet til at øge aflejring af brystkød, når der anvendes en stor andel hel hvede i foderet. 

Hedegaards foderstategi

Broiler F Broiler 16  
Broiler F-Start Broiler F-Start Anbefales fra 0-9 dages alderen
Broiler F-Voks Broiler 16-Voks Anbefales fra 9-28 dages alderen
Broiler F-Slut Broiler 16-Slut Anbefales til de sidste 5-6 døgn før slagtning

 

 ”Det smalle sortiment sikre en
   bedre homogenitet og stabilitet i fodret,
   hvilket giver en større ensartethed hos kyllingerne.”


 

  Svend Erik Olesen
  Salgschef  fjerkræ

  Kontakt for yderligere information Klik her