Probiotika og Selen-Methionin i Hedegaards svinefoder

Probiotika i dit svinefoder - det betaler sig

Hedegaard tilsætter Probiotika i både færdigfoder og tilskudsfoder. Probiotika styrker den gode normale tarmflora, hvilket skaber et gunstigt grundlag for en øget næringsstofoptagelse, og dermed forbedret tilvækst og foderudnyttelse hos smågrise og slagtesvin. Hos søerne vil du opleve en forbedret huld i slutningen af diegivningsperioden i form af mindre vægttab og dermed mindre tab af rygspæktykkelse, og ligeledes vil du se en højere kuldtilvækst, som følge af en forbedret foderoptagelse hos søerne

Selen-Methionin i diegivningsblandingerne

Hedegaard har gennem de seneste år haft stor succes med LIVA-konceptet i vores færdigfoder og tilskudsfoder til søer.

LIVA-konceptet består af maksimal tilsætning af Selen fra Selen-Methionin samt tilsætning af Probiotika. Ved anvendelse af ren Selen-Methionin fås en forbedret Selen-status hos pattegrisene, som er afgørende for grisenes antioxydant-status og deres produktionsresultater, hvilket gør det meget relevant at anvende ren Selen-Methionin som primær Selen-kilde i diegivningsfoderet.

Se mere dokumentation for anvendelse af Probiotika og Selen-Methionin under nedenstående links: