ProGrow - fremtidens digitalisering i svinestalden

Implementering af digitale løsninger i landbruget handler primært om at effektivisere produktionen og skabe merværdi for kunderne, og med en målsætning om at brødføde verdens befolkning gennem en bæredygtig fødevareproduktion bliver digitale løsninger uundværlige.

Derfor indgik Hedegaard et samarbejde med Skov A/S i foråret 2019 omkring udvikling og udbredelse af ProGrow-kameravejning. ProGrow er en af mange digitale løsninger til effektivisering i landbrugsproduktionen. Med ProGrow får landmanden en masse realtids-data på vækst, klima, vandforbrug og ædeaktivitet, som giver mulighed for at agere på problemer og ændringer i produktionen i det øjeblik de opstår.

I 2050 skal der produceres 70 pct. flere fødevarer for at brødføde verdens befolkning. Det kalder på nye og bedre produktionsmetoder i landbruget. Her er hjælperen de mange nye digitale teknologier, der både gør landbruget mere effektivt og mere bæredygtigt.

Dansk landbrug er kendt for hurtigt at implementere nye teknologier, herunder i de seneste årtier også at udnytte digitale løsninger til indsamling af data og styring af bedriften.

Læs artiklerne om, hvordan Thomas Sinding og MB-Landbrug har effektiviseret produktionen i klimastalden ved brug af ProGrow kameravejning.

Se filmen med Thomas Sinding, hvor han fortæller om hans erfaringer med ProGrow https://vimeo.com/478442308/f087665030

Kontakt Anders Amstrup på mobil 29 79 11 04 for yderligere information.