Tilskudsfoder

Hedegaards mål er at der klar rød tråd mellem færdigfoder og tilskudsfoder, således at du, som hjemmeblander, let kan sammensætte de samme blandinger, som findes i Hedegaards færdigfodersortiment. De succesfulde erfaringer og respons vi får fra vores kunder på vores færdigfodersortiment, skal du kunne nikke genkendende til, når du anvender eget korn og Hedegaards tilskudsfoder.

Tilskudsfodersortiment 2021-2022

Hedegaards tilskudsfodersortiment er sammensat således der, inden for alle dyregrupper, er blandinger med blandemuligheder, der tilgodeser alle produktionsforhold og produktionsresultater. 

Nye normer for næringsstoffer
SEGES har i maj 2021 revideret normerne for næringsstoffer, hvor smågrisenormerne nu er opdelt i tre niveauer af foderudnyttelse. Hedegaards tilskudsfodersortiment til smågrise er sammensat, således de forskellige blandinger kan iblandes efter alle 3 niveauer.

Vi anbefaler at du kun bruger iblandings% for ”God foderudnyttelse”, hvis du i forvejen har gode produktionsresultater i form af lav foderudnyttelse og en lav diarréfrekvens. Er disse forudsætninger ikke tilstede, vil den øgede proteintildeling ved normen for ”God foderudnyttelse” have en negativ virkning og kan forværre produktionsresultater og sundhedstilstand, og dermed produktionsøkonomien.

Fravænning uden VetZink
Senest juni 2022 bliver det forbudt at anvende dyrlægeordineret zink mod fravænningsdiarre. Vi har derfor sammensat en tilskudsfoderblanding specielt sammensat til fravænning uden VetZink – MINIGRIS ZERO KONCENTRAT – Blandingen er en nøjagtig kopi af en færdigfoderblanding, som vi med gode resultater har afprøvet i en række besætninger det seneste år.

MINIGRIS ZERO KONCENTRAT er bevist sammensat af et stort antal forskellige skånsomme råvarer for at belaste grisen mindst muligt. Der indgår 3 forskellige syreprodukter og 2 typer probiotika, med hver sine fordele og virkningsmekanismer.

Læs mere om Hedegaards anbefalinger til fravænning uden VetZink her https://hedegaard-as.dk/foder/svin/smaagrise/zinkfri-fordring

 

Hent vores brochure på tilskudsfodersortiment her.