Undgå nykornsforgiftning

Med nyhøstet korn i dit svinefoder risikerer du fodringsbetingede problemer i din besætning.

Derfor tilsætter Hedegaard 50 mg. ekstra E-vitamin i det nye svinefodersortiment fra 15. aug. - 15 nov., som forebyggelse mod nykornsforgiftning. Desuden tilsættes antioxidant i foderet over hele året, som en ekstra sikring.

Nyhøstet korn er ikke lagerfast, og der kan derfor forekomme nykornsforgiftning, når enzymer i det nyhøstede korn reagerer med fedtsyrerne i foderet. Derved sker en oxidering, hvor der dannes frie radikaler og peroxider, som er skadelige for grisene. Typisk ses det ved pludselige dødsfald blandt hurtigt voksende grise.

Ved forebyggelse af nykornsforgiftning anvendes E-vitamin eller antioxidant. Begge beskytter kroppens celler mod de skadelige oxidationsprocesser.

Det anbefales at tilsætte 50 mg ekstra E-vitamin pr. kg færdigfoder, indtil kornet er lagerfast.