Kalvefoder

Hedegaard har et bredt udvalg af kalvestarterfoder, fuldfoder og tilskudsfoder og blandinger, hvor en eller flere vil kunne optimere resultatet i netop din besætning.

Hedegaard tilbyder et bredt sortiment indenfor såvel kalvestarterblandinger som foderblandinger til opfedning af slagtekalve. 

I vores kalvefodersortiment har vi formået at overføre den høje kvalitet, som Hedegaard generelt er kendt for til foderblandinger.

Der giver den optimale tilvækst hos såvel småkalve som slagtekalve, samtidigt med at foderforbruget holdes lavt.

Dette resulterer i det optimale økonomiske resultat i besætningen – både når det drejer sig om en god opstart af små kalve til senere kvieopdræt/salg af tyrekalve eller når det drejer sig om slagtekalveproduktionen.

Se vores kalvebrochure her