Småkalve

Kalvestartblandinger

Kalvestarter blandinger

Minivalseblandingerne er sammensat af dampvalset byg samt en pelleteret del bestående af de råvarer, der indeholder protein-, fedt samt vitaminer og mineraler. Det valsede byg og pelledelen blandes skånsomt under tilsætning af roemelasse og den samlede blanding fremstår som en yderst tiltalende opstarter blanding for den lille kalv. MiniValse Hørfrø har et proteinindhold på 18 %, mens MiniValse 22 har et protein-indhold på 22 %. 
MiniKalv svarer i næringsstofindhold til næringsstofindholdet i MiniValse Hørfrø, og eftersom MiniKalv er fuld pelleteret egner denne blanding sig bedre til løs transport, således at afblanding af næringsstoffer undgås.