Kvægfoder

Fra tanke til handling - er nøgleordet for Hedegaards kvægfoder.

De ønsker og krav, som i dag bliver stillet til dig som mælkeproducent, er vores motivation for at udvikle og skabe de resultater, som der er behov for.

Vores Non-Gm fabriksfremstillet foder er kendetegnet ved en meget ensartet kvalitet og højeste kvalitet.

Hedegaards kvægfoder er kendetegnet ved meget ensartet kvalitet, hvor vi med den største anerkendelse som er mulig i Danmark, også er sikker på, at det er super høj kvalitet. Vores eget højteknologiske laboratorium tester døgnet rundt produktionen fra vores fabrikker i Nørresundby og i Kolding. Vi tester vores kvægfoder og alt færdigfoder for hvert parti med dobbeltanalyse og er derfor sikker på, at vi holder, hvad vi lover. Vores pillekvalitet og smagbarhed er vi meget stolte af. Der føres løbende statistik og test for hele tiden at holde kvaliteten i fokus.

Fokuspunkter:

  • Pillekvalitet
  • Smagbarhed
  • Fast sammensætning
  • Indholdsgaranti

Rådgivning på højt niveau:
I Hedegaard har vi samlet de største kapaciteter indenfor sparing og rådgivning til malkekøer samt opdræt. Vi tilpasser vores foder og mineraler efter fodersituation, produktionsmål samt økonomiske situation. Vi benytter os af DLBRs programmer til planlægning, endags foderkontrol samt nøgletalstjek.

Se vores kvægfodersortiment her

Den optimale foderløsning

Det vigtigt for køer og slagtekalve, at få en ensartet foderration fra dag til dag og det er derfor af stor vigtighed, at de foderblandinger som vores kunder indkøber til supplering af det hjemmeavlede foder, er ensartet sammensat fra leverance til leverance. Selv mindre smagsnuancer mellem to på hinanden følgende leverede partier, kan medføre, at dyrene kræver en tilvænningsperiode – med deraf følgende nedsat mælkeydelse/tilvækst. Derfor lægger vi stor vægt på, at vores faste blandinger produceres med konstant sammensætning hen over perioden.

Eftersom f.eks. rapskager udgør en forholdsvis stor andel i de fleste kvægfoderblandinger, har vi valgt at have én bestemt rapsmølle som leverandør af rapskager – med ensartet kvalitet og smag som følge.

Med de skærpede krav, der stilles til vores fødevarerproduktion i Danmark, er det af afgørende betydning at alle råvarer, der indgår i vores blandinger er godkendte og kontrollerede, inden de indgår i vores foderblandinger. Derfor analyseres alle råvarer ved modtagelsen fra skib og bil, hvilket giver en eksakt viden om næringsstofindhold, ligesom der analyseres for indhold af evt. uønskede stoffer i råvarerne. Hedegaard er medlem af DLA-gruppen og eftersom alle analyser fra hele gruppen  indgår i en fælles database, giver dette adgang til et meget stort datamateriale indenfor både råvarer og erfaringer.

Hedegaard har selv et stort og moderne laboratorum, som udfører stikprøvekontrol af såvel råvarer som færdigvarer, hvilket sikrer, at de udleverede foderblandinger lever op til de stillede garantier. 


Kontakt

Kontakt en af vores specialister i vores kvæggruppen og hør nærmere om vores kvægfoder

Aage Stampe Produktchef - kalve aast@hedegaard-as.dk 87 24 24 73 +45 29 16 30 97
Anne-Mette Søndergaard Faglig chef - kvæg amso@hedegaard-as.dk 99361711 +45 21 49 26 15
Christopher Michelsen Produktchef - kvæg chmi@hedegaard-as.dk +45 42 13 49 11
Finn H. Sørensen Salgskonsulent - kvæg fhso@hedegaard-as.dk 96 68 24 23 +45 40 43 61 84
Torben Iwers Områdeleder Syd toiw@hedegaard-as.dk 88 70 59 86 +45 60 26 76 53
Henrik Bisgaard Produktkonsulent, kvæg og økologi hban@hedegaard-as.dk + 45 23 73 17 13
Morten Bak Elmkvist Produktkonsulent, kvæg mbel@hedegaard-as.dk +45 26 66 74 30