Kvægfoder

I Hedegaard benytter vi os af faste, stabile råvareleverandører, som alle er underkastet vores audit-, egenkontrol- og sporbarheds-krav. Fuld sporbarhed på alle råvarer, der indgår i vores blandinger bidrager til stor sikkerhed for vores foderblandinger, når de indgår i hele fødekæden fra jord til bord

Hedegaards kvægfoder er kendetegnet ved meget ensartet kvalitet, hvor vi med den største anerkendelse som er mulig i Danmark, også er sikker på, at det er super høj kvalitet. Vores eget højteknologiske laboratorium tester døgnet rundt produktionen fra vores fabrikker i Nørresundby og i Kolding. Vi tester vores kvægfoder og alt færdigfoder for hvert parti med dobbeltanalyse og er derfor sikker på, at vi holder, hvad vi lover. Vores pillekvalitet og smagbarhed er vi meget stolte af. Der føres løbende statistik og test for hele tiden at holde kvaliteten i fokus.

Fokuspunkter:

  • Pillekvalitet
  • Smagbarhed
  • Fast sammensætning
  • Indholdsgaranti

Rådgivning på højt niveau:
I Hedegaard har vi samlet de største kapaciteter indenfor sparing og rådgivning til malkekøer samt opdræt. Vi tilpasser vores foder og mineraler efter fodersituation, produktionsmål samt økonomiske situation. Vi benytter os af DLBRs programmer til planlægning, endags foderkontrol samt nøgletalstjek.

2015 – 2020 mælk uden kvote
Situationen efter 1. april 2015 stiller mælkeproduktionen i Danmark i et helt andet lys, hvor det er muligt at stille skarpt på økonomi og udbyttepotientiale i besætningen og mere fokus på at udnytte den kvote, som er til rådighed.
Dette vil i langt de fleste besætninger kræve mere koncentreret foder og rationer med større andel af stivelsesrigt kraftfoder og stiller store krav til den enkelte mælkeproducent omkring management og overblik.

Den optimale foderløsning

Det vigtigt for køer og slagtekalve, at få en ensartet foderration fra dag til dag og det er derfor af stor vigtighed, at de foderblandinger som vores kunder indkøber til supplering af det hjemmeavlede foder, er ensartet sammensat fra leverance til leverance. Selv mindre smagsnuancer mellem to på hinanden følgende leverede partier, kan medføre, at dyrene kræver en tilvænningsperiode – med deraf følgende nedsat mælkeydelse/tilvækst. Derfor lægger vi stor vægt på, at vores faste blandinger produceres med konstant sammensætning hen over perioden.

Eftersom f.eks. rapskager udgør en forholdsvis stor andel i de fleste kvægfoderblandinger, har vi valgt at have én bestemt rapsmølle som leverandør af rapskager – med ensartet kvalitet og smag som følge.

Med de skærpede krav, der stilles til vores fødevarerproduktion i Danmark, er det af afgørende betydning at alle råvarer, der indgår i vores blandinger er godkendte og kontrollerede, inden de indgår i vores foderblandinger. Derfor analyseres alle råvarer ved modtagelsen fra skib og bil, hvilket giver en eksakt viden om næringsstofindhold, ligesom der analyseres for indhold af evt. uønskede stoffer i råvarerne. Hedegaard er medlem af DLA-gruppen og eftersom alle analyser fra hele gruppen  indgår i en fælles database, giver dette adgang til et meget stort datamateriale indenfor både råvarer og erfaringer.

Hedegaard har selv et stort og moderne laboratorum, som udfører stikprøvekontrol af såvel råvarer som færdigvarer, hvilket sikrer, at de udleverede foderblandinger lever op til de stillede garantier. 


Kontakt

Kontakt en af vores specialister i vores kvæggruppen og hør nærmere om vores kvægfoder

Henrik Mikkelsen Fagligchef - kvæg hemi@hedegaard-as.dk 99 36 17 13 +45 23 73 17 13
Aage Stampe Produktchef - kalve aast@hedegaard-as.dk 87 24 24 73 +45 29 16 30 97
Anne-Mette Søndergaard Salgschef - mineraler/vitaminer amso@hedegaard-as.dk 99361711 +45 21 49 26 15
Michael Hamilton Områdeleder Midtjylland/Djursland
Produktchef - kvæg og svin
miha@hedegaard-as.dk +45 42 13 49 17
Finn H. Sørensen Salgskonsulent - kvæg fhso@hedegaard-as.dk 96 68 24 23 +45 40 43 61 84
Torben Iwers Områdeleder Syd toiw@hedegaard-as.dk 88 70 59 86 +45 60 26 76 53
Christopher Michelsen Produktkonsulent - kvæg chmi@hedegaard-as.dk 96 46 20 16 +45 42 13 49 11
Mathias Andreasen Produktkonsulent, kvæg og mineraler maan@hedegaard-as.dk +45 24 43 33 28