Non-GMO til malkekøer og kalve

Hedegaard var med fra starten i september 2016, hvor Arla implementerede Non-GM mælk i Danmark. Vi producerer et fuldt sortiment på Non-GMO foder til malkekøer, småkalve og fedekalve. Af rene råvarer kan vi tilbyde Non-GMO sojaskrå, rapskager og rapsskrå. Den Non-GMO soja som Hedegaard anvender er ProTerra certificeret.

Vores Non-GM sortiment hedder GENESIS og består af blandinger, der indeholder Non-GMO sojaskrå og blandinger uden indhold af sojaskrå eller sojaskaller, som dermed ikke kan tilføre GMO via soja.

Du er velkommen til at kontakte vores kvægfoderteam for at høre om hele sortimentet af GENESIS-blandinger. Vi er GMP+ og VLOG certificeret, hvilket betyder, at vores produktion opfylder alle krav til Gruppe 0, hvor audit og omkostninger er laveste.

Her på siden kan du se Arlas specifikke krav til deres Non-GMO mælk ved at trykke på linkene i højre side.

Det er vigtigt, at du om leverandør af Arlas Non-GM mælk, får din foderplan gennemgået af din fodringskonsulent eller af en af Hedegaards kvægrådgivere. Vi er helt skarpe på kravene til jer, som leverandører af Non-GM mælk og kender jeres økonomiske udfordringer, hvorfor vi vil kunne understøtte jeres valg.

På langt hovedparten af de omlægninger som vi har været en del af siden starten i september 2016, har vi set en økonomisk gevinst ved at lægge om til Non-GM. Det er besluttet, at den resterende del af dansk mælkeproduktion skal være omlagt til oktober 2021. Derfor mener vi, at det er vigtigt at komme med hurtigst muligt, for også at have muligheden for at sælge levende kælvekvier og køer til andre producenter i Danmark

Som privat ejet selskab bliver vi dagligt udfordret af de politiske vinde, som påvirker dansk landbrug og vi er derfor vant til at håndtere de ønsker og krav, som stilles til en moderne og professionel foderleverandør i Danmark og EU.