Søer

Hedegaards målsætning er, at søer fodres med en grovblanding for at fremme mave/tarm sundheden.

LIVA-konceptet
LIVA-konceptet består af maksimal tilsætning af Selen fra ren Selenomethionin for at styrke pattegrisenes konstitution ved fravænning, og delforsyning fra metal-aminosyre chelater af Zink, Mangan og Kobber. Desuden er dette kombineret med ekstra Biotin for minimering af benskader relateret til klovproblemer. For fuldfoderblandingerne i LIVA-konceptet gælder også særlige krav til foderstruktur for en optimal mave-/tarmsundhed. Fodertyper i Hedegaards LIVA-koncept tager således udgangspunkt i minimum 50% byg suppleret med havre.

SO G-PRELAK - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat Calsporin og L-SeMet​.
Anvendelse: Fra indsættelse i farestald til 3. dagen efter faring. Vil desuden være oplagt til løbeafdelingen. • Kræs for højdrægtige og nydivende søer.

SO G-PRELAK er et foder til højdrægtige og nydiende søer indtil 3. dagen efter faringen, og vil desuden være ideelt foder til løbeafdelingen. Realisér potentialet ved en 3-faset foderstrategi til soholdet og sæt hensyn til den højdrægtige og nydiende so i fokus. Inspireret af LIVA-konceptet:fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet.

SO G-LAKTA - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat Calsporin og L-SeMet. NYHED
Anvendelse: Til decideret diegivning i fare- stald i en 2-faset sofodring. • Kræs for diegivende søer fra 3. - 4. dagen efter faring

SO G-LAKTA er et særdeles interessant foder til diegivende søer jf. ny norm til decideret diegivende søer fra 3. – 4. dagen efter faring. Sammensat jf. modificeret LIVA-koncept: fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet.

SO G-MAXLAK - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat Calsporin og L-SeMet
Anvendelse: Til decideret diegivning i farestald i en 2-faset sofodring. • Kræs for diegivende søer fra 3. - 4. dagen efter faring.

SO G-MAXLAK er et særdeles interessant foder til diegivende søer jf. ny norm til decideret diegivende søer fra 3. – 4. da- gen efter faring. Sammensat jf. modificeret LIVA-koncept: fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet.

SO GROV-DIE  - Jf. LIVA-konceptet. Jf. ny norm. Tilsat Calsporin og L-SeMet.
Anvendelse: Til decideret diegivning i farestald i en 2-faset sofodring • Kræs for diegivende søer fra 3. - 4. dagen efter faring.

SO GROV-DIE sammensat jf. LIVA-konceptet. Et særdeles interessant foder til diegivende søer jf. ny norm til decideret diegivende søer fra 3. – 4. dagen efter faring. Fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed     i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet.

SO G-MP-DIE  - Jf. LIVA-konceptet. Jf. ny norm. Tilsat Calsporin og L-SeMet.
Anvendelse: Foder til farestald og løbeafdeling i en 2-faset sofodring • Kræs for diegivende søer fra 3. - 4. dagen efter faring.

SO G-MP-DIE sammensat jf. LIVA-konceptet. Et særdeles interessant sofoder til diegivende søer jf. ny norm til decideret diegivende søer fra 3. – 4. dagen efter faring. Fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet.

SO G-STARLAK - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat Calsporin og L-SeMet.
Anvendelse: Foder til farestald og løbeafdeling i en 2-faset sofodring. 

SO G-STARLAK er et sofoder, der er sammensat med henblik på at tilstræbe en optimal mælkeydelse hos soen set over hele dieperioden. Velafbalanceret fiberfraktion. Sammensat jf. modificeret LIVA-koncept, med fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet. Jf. den gamle 6,6-norm.

SO DIE - Jf. LIVA-konceptet. Jf. den gamle 6,6-norm.
Anvendelse: Foder til farestald og løbeafdeling i en 2-faset sofodring.

SO DIE er et traditionelt sofoder med fokus på at realisere en attraktiv FEso-pris. Jf. den gamle 6,6-norm og fuldpelleret foder.

SO GROV-TOP - Jf. den gamle 6,6-norm.
Anvendelse: Enhedsfoder • foder til farestald og løbeafdeling i en 2-faset sofodring.

SO GROV-TOP er et sofoder, der sætter fokus på  at opnå en effektiv udnyttelse af sofoderet - stor mælkeydelse til en økonomisk attraktiv pris. Velafbalanceret fiberfraktionen. Et attraktivt sofoder. Jf. den gamle 6,6-norm.

SO G-DRÆGTIG STRUKTUR - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat Calsporin og L-SeMet.
Anvendelse: Til farestald i en 2-faset sofodring. Kan også anvendes i løbeafdeling.

SO G-DRÆGTIG-STRUKTUR er et foder til drægtige søer og gylte sammensat jf. LIVA-konceptet med fokus på partikel- og særlig fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet.

SO DRÆGTIG / SO GROV-DRÆGTIG  - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat Calsporin og L-SeMet​.
Anvendelse: Foder til drægtige søer og gylte indtil flytning til farestald.

SO   DRÆGTIG er et velfungerende og prisbilligt foder til drægtige søer. Bør kunne anvendes i langt de fleste sohold. Er fuldpelleteret. Fås også i grov-struktur som SO GROV-DRÆGTIG sammensat jf. LIVA-konceptet: fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. SO GROV-DRÆGTIG er tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet..

Fuldfoder til sopolte fra 15.08.19 - 14.08.20

POLTE GROV-MEDIO - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat Calsporin og L-SeMet​. 
Anvendelse: Enhedsfoder til sopolte fra 30-110 kg • OBS! Vægtinterval

POLTE GROV-MEDIO til sopolte fra 30-110 kg. Hovedhensynet: en moderat og harmonisk vægtudvikling af kommende avlsdyr uden unødigt pres. Sammensat jf. LIVA-konceptet. Fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre holdbarhed af det kommende avlsdyr. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet. Fodring af polte bør tilstræbe en rygspæktykkelse på minimum 16 mm ved løbning.

POLTE GROV-STRUKTUR - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat Calsporin og L-SeMet​.  
Anvendelse: Fra 65-110 kg til sopolte • Evt. til fodring efter ædelyst fra 30 kg frem til løbning.  OBS! Vægtinterval.

POLTE GROV-STRUKTUR anvendes til sopolte fra 65-110 kg. Kan også anvendes til højdrægtige og nydiende søer indtil 3. dagen efter faringen, og til løbeafdelingen. Kan anvendes, hvis der vælges at fodre sopolte efter ædelyst fra 30 kg og frem til løbning. Sammensat jf. LIVA-konceptet. Fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/ tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre holdbarhed af det kommende avlsdyr. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet. Tilstræb en rygspæktykkelse på min. 16 mm ved løbning for sopolte.

POLTE GROV-SLUT - Jf. LIVA-konceptet. Tilsat Calsporin og L-SeMet​. 
Anvendelse: Foder til de større sopolte fra 110 kg og frem til løbning • OBS! Bemærk vægtinterval. 

POLTE GROV-SLUT anvendes, som navnet antyder, til de store polte fra 110 kg og derover. Sammensat jf. LIVA-konceptet. Fokus på partikel- og fiberprofil i foderet med positiv effekt på sundhed i mave-/tarmkanal og styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre søernes holdbarhed. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg fra L-SeMet. Fodring af polte bør tilstræbe en rygspæktykkelse på minimum 16 mm ved løbning.

Tilskudsfoder til søer fra 01.10.19 - 30.09.20

SO-STÆRK - Jf. LIVA-konceptet. Jf. ny norm. Tilsat Calsporin og L-SeMet​.
Anvendelse: Til decideret diegiv. søer • Iblandes m. 21,5% v. ½byg, ½hvede; 103,7 FEso/hkg hj.bl. foder m. 7,7 g ford. lysin/FEso.

SO-STÆRK er nu opdateret jf. ny norm til decideret diegivende søer fra 3. – 4. dagen efter faring, og er formuleret jf. LIVA- konceptet med fokus på styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed, hvorved der opnås et særdeles velfungerende hjemmeblandet sofoder med en meget stor andel korn. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg hj.bl. foder fra L-SeMet. Et særdeles interessant tilskudsfoder til decideret diegivende søer.

STÆRK-LAKTA - Jf. LIVA- konceptet. Jf. ny norm. Tilsat Calsporin og L-SeMet.
Anvendelse: Til decideret diegiv. søer • Iblandes m. 24,5% v. ½byg, ½hvede; 103,6 FEso/ hkg hj.bl. foder m. 7,7 g ford. lysin/FEso.

STÆRK-LAKTA er et særdeles interessant tilskudsfoder til decideret diegivende søer fra 3. – 4. dagen efter faring. Indeholder havre, solsikkeskrå og tørrede sukkerroesnitter og er formuleret jf. LIVA-konceptet med fokus på styrket bl.a. mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg hj.bl. foder fra L-SeMet.

STÆRK-MAXLAK - Jf. LIVA-konceptet. Jr. ny norm. Tilsat Calsporin og L-SeMet​.
Anvendelse: Til decideret diegiv. søer • Iblandes m. 25,6% v. ½byg, ½hvede; 103,2 FEso/hkg hj.bl. foder m. 7,7 g ford. lysin/FEso.

STÆRK-MAXLAK er et særdeles interessant tilskudsfoder til decideret diegivende søer fra 3. – 4. dagen efter faring. Indeholder solsikkeskrå, rapskager, tørrede sukkerroesnitter og havre. Er formuleret jf. LIVA-konceptet med fokus på styrket mineral- og vitaminforsyning som bidrag til at forbedre pattegrisenes vækst og søernes holdbarhed. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg hj.bl. foder fra L-SeMet.

STÆRK-VEGA - Jf. gl. 6,6 norm.
Anvendelse: Til diegivende søer • Iblandes m. 18,8% v.½byg,½hvede; 104,1 FEso/hkg hj.bl. foder m. 6,6 g ford. lysin/FEso.

STÆRK-VEGA er et meget traditionelt sotilskudsfoder bestående af primært sojaskrå suppleret med moderat mængde solsikkeskrå. Herved opnås et særdeles velfungerende hjemmeblandet sofoder med en meget stor andel korn, der af forskellige årsager fortsat ønsker at fodre jf. 6,6-normen. 

STÆRK-FUTURA - Jf. gl. 6,6 norm.
Anvendelse: Til diegivende søer • Iblandes m. 20,3% v. ½byg, ½hvede; 104,0 FEso/hkg hj.bl. foder m. 6,6 g ford. lysin/FEso.

STÆRK-FUTURA fremstår som et særdeles attraktivt sotilskudsfoder. Fremstår samtidigt som et særdeles sikkert tilskudsfoder til søer og vil være en stærk konkurrent overfor mere traditionelt sotilskudsfoder, der prismæssigt ikke kan følge STÆRK-FUTURA. Til besætninger, der af forskellige årsager fortsat ønsker at fodre jf. 6,6-normen.

STÆRK-DRÆGTIG-STRUKTUR - Jf. LIVA-konceptet. Jr. ny norm. Tilsat Calsporin og L-SeMet​.
Anvendelse: Til drægtige søer og gylte • Iblandes m. 20,8% v. ½byg, ½hvede; 102,0 FEso/hkg hj.bl. foder m. min. 4,0 g ford. lysin/FEso.

STÆRK-DRÆGTIG-STRUKTUR fremstår som et særdeles interessant tilskudsfoder til drægtige søer og gylte, ikke mindst på grund af fiberbidraget fra tørrede sukkerrosnitter og havre, der ganske vist øget iblande-%’en. Er sammensat jf. LIVA- konceptet. Til besætninger, der ønsker at sikre et godt fiberbidrag til drægtige søer og gylte og styrket konstitution via sporelementer og vitaminer. Tilsat Calsporin og 0,2 mg Selen/kg hj.bl. foder fra L-SeMet.