Tilskudsfoder

Hedegaards mål er, at der er en klar rød tråd mellem færdigfoder og tilskudsfoder, således at du som hjemmeblander let kan sammensætte de samme blandinger, som findes i Hedegaards færdigfodersortiment. De succesfulde erfaringer og respons, som vi får fra vores kunder på vores færdigfodersortiment, skal du kunne nikke genkendende til, når du anvender eget korn og Hedegaards tilskudsfoder.

Tilskudsfodersortiment 2020-2021

Hedegaards tilskudsfodersortiment er sammensat således, at der inden for alle dyregrupper er blandinger med blandemuligheder, der tilgodeser alle produktionsforhold og produktionsresultater. 

Til slagtesvin kan du med den samme blanding tilpasse dit færdigfoder til normerne afhængig af foderudnyttelse og produktionsform. Ligeledes kan du med den samme tilskudsfoderblanding til søer tilpasse blandingen til både diegivende og drægtige søer samt polte, hvor du ved brug af en mineralblanding sikrer, at alle normer for næringsstoffer overholdes.

Ønsker du f.eks en billigere start- eller slutblanding i klimastalden, kan vi præsentere to nye blandinger i form af Minigris Low Koncentrat og Maxigris Exit Koncentrat.

Minigris Low Koncentrat er kendetegnet ved en lav iblandingsprocent. Sammenlignet med Minigris Koncentrat kan du med Minigris Low Koncentrat lave en startblanding, hvor du sparer 35-40 kr. pr. 100 FEsv (afhængig af kornpris). Ligeledes kan du ved brug af Maxigris Exit Koncentrat fra 15-30 kg spare 15-20 kr. pr. 100 FEsv i dit slutfoder (afhængig af kornprisen), fremfor at bruge Maxigris Koncentrat fra 9-30 kg.

Hent vores brochure på tilskudsfodersortiment her.