Økologiske afgrøder

Hedegaard er køber/sælger til en række økologiske afgrøder.

Vejledning og økologistatuserklæring

Herunder finder du dokumenter, som henvender sig til dig som økologisk avler - klik her for at læse vores høstinformation.

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion,

Økologisk statuserklæring til brug ved indlevering af økologiske afgrøder (PDF)

Økologisk statuserklæring til brug ved indlevering af økologiske afgrøder (redigerbar i Word)

Økologisk kød- og benmel-erklæring til brug ved indleveirng af økologiske afgrøder (PDF)

Bemærk: I tilfælde af uoverensstemmelser mellem leverede økologistatuserklæring for markprodukter og statusrapport, hæfter avler for eventuelle omkostninger, dette måtte afstedkomme for Hedegaard.

Vi køber/sælger blandt andet:

  • Økologisk byg
  • Økologisk hvede
  • Økologisk triticale
  • Økologisk rug
  • Økologisk havre
  • Økologisk ærter
  • Økologisk hestebønner
  • Økologisk byg/ærter

Derudover er vi køber til konsumkorn, herunder brødhvede, maltbyg, grynhavre og brødrug.