Historien

Peder. P. Hedegaard

Hedegaard A/S er grundlagt af købmand Peder P. Hedegaard. Han begyndte i købmandslære tilbage i 1885 i Nørresundby. Efter endt læretid startede Peder P. Hedegaard op som selvstændig, først indenfor kolonialvarer men senere blev det engros kolonial og foderstoffer, da der bl.a. var kommet korn og råvarer til sortimentet. I 1904 afhændes en gros kolonial og i 1916 bliver forretningen registreret som et aktieselskab, hvor Peder P. Hedegaard, direktør Einar Kjeldsen og 5 større grovvareforretninger i det Nordjyske var blandt de største aktiebesiddere i selskabet. Peder P. Hedegaard døde i 1944 og han huskes som, udover en stor forretningsmand – også som en person der kærede sig, og tog sig af trængende børn, som ældre. Han oprettede flere forskellige fonde, som der hver for sig årligt uddeler penge i forskellige regi. 

Hedegaard A/S blev senere børsnoteret, og var det frem til 2008, hvor selskabet, efter en budkrig, blev opkøbt af Dan Agro Holding A/S.

Frem til overtagelsen og afnoteringen som børsnoteret selskab i 2008, var der tre divisioner i Hedegaard A/S. Agro-divisionen som den største, med aktiviteter indenfor foder-, såsæds- og rapsolieproduktion samt handel med foderstoffer, korn, såsæd, gødning, plantebeskyttelse og andre landbrugsartikler. Den anden division var Hedegaard Foods, med aktiviteter indenfor ægpakkeri, ægproduktion og produktion af pasteuriserede ægprodukter. Den tredje division var Trinol A/S, med aktiviteter indenfor udvikling, produktion og salg af midler til forebyggelse mod, og bekæmpelse af skadedyr. De to sidste divisioner blev efter afnoteringen, henholdsvis lagt i et nyt selskab – Hedegaard Foods i selskabet DAVA Foods A/S (som på nuværende tidspunkt også driver virksomheder i Sverige, Finland, Estland og Norge), og selskabet Trinol, blev lagt ind i Vilomix Gruppen, under selskabet Vilofarm A/S.

I dag
Hedegaard A/S er i dag en forretning med afdelinger i det meste af Jylland, og med foderproduktionsfaciliteter i Nørresundby og i Kolding. I Nørresundby er der ligeledes produktion af såsæd. Der er i alt 8 helårsåbne detailafdelinger, og herudover er der 4 afdelinger, som udelukkende benyttes i forbindelse med høst som lagre. Der produceres og sælges årligt ca. 500.000 ts foderblandinger – enten til svine-, fjerkræ- eller kvæg/kalve segmentet. Med foderproduktionen beliggende ved havnefaciliteter, er der årligt en stor aktivitet med hyppige skibsankomster.

Hedegaard er en del af indkøbssamarbejdet i DLA-Agro, hvor der samlet indkøbes varer med destination til fortrinsvis landene omkring Østersøen. Ved at være med i det måske største indkøbssamarbejde på disse kanter, sikres en konkurrencedygtig og logistisk optimalt indkøb.