Kvalitetsstyring i Hedegaard

Certificeringer

Hedegaard A/S vægter fødevaresikkerhed meget højt.

Hedegaard er certificeret på alle tre producerende fabrikker og samtlige afdelinger med GMP+ B1 godkendelse samt yderligere uanmeldt audit for derigennem at være anerkendt i QS.

Transporten af foder er GMP+ B4 certificerede for at sikre foderet ud til kunden.

Produktionen af fjerkræ foder er underlagt regelsættet for God produktionspraksis for fremstilling og transport af fjerkræfoder med uanmeldt tilsyn hvert kvartal, derudover auditeres der i standarderne ACQP-KIK og KAT for derved at imødekomme kravene fra vores kunder.

Hedegaard har lægemiddelstyrelsens godkendelse til at producere og har engrosforhandlingen af foderlægemiddel med zink indenfor EU/EØS. 

Afgrøder er ISCC certificeret for at leve op til forordningen om bæredygtighed.

Ud over kravene i GMP+ B1 er kvægproduktionen VLOG certificeret, hvilket tilkendegiver at vi kan producere foder til malkekvæg uden GMO.