Rapsfrø

Erklæring fra landbrug i EU for overholdelse af ISCC/REDcert krav til bæredygtighed.

Hvordan skal jeg udfylde erklæringen? 

Du kan udfylde og underskrive erklæringen, hvis følgende betingelser er opfyldte:

  • Rapsen er dyrket på arealer, der også havde status som landbrugsjord før 1. januar 2008.
  • Arealet har ikke status som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.
  • Du har modtaget EU-støtte til dyrkningen gennem flere år.

Hvis ovenstående betingelser er opfyldte, skal du afkrydse i rubrikkerne:

  • Nr. 1
  • Nr. 3, inklusive begge underrubrikker
  • Nr. 4, inklusive begge underrubrikker
  • Nr. 5, skal altid afkrydses

Hvis du lovligt dyrker rapsen i beskyttede arealer skal også rubrik 2 afkrydses. Bemærk dog, at der i visse tilfælde i disse områder kan være problemer med bæredygtigheden.