Landmandserfaringer

Nordic Seed har igangsat et nyt projekt, som skal give landmand til landmand erfaringer og anbefalinger af udvalgte sorter.

Målet med Projekt "Landmandserfaringer" er at opnå et større markkendskab til sorterne, som vil styrke forædlingen og støtte markkendskabet hos andre landmænd. Gennem vækstsæsonen indsamler Nordic Seed data, billeder og erfaringer fra de deltagende landmænd. 

Visionen er at gøre informationen om og erfaringerne med sorterne mere jordnær, så vi skaber landmand til landmand erfaringer og anbefalinger. 

I alt 6 landmænd deltager i projektet. De har alle sået 4 vinterhvedesorter i storparceller af ca. 2-3 ha. Sorterne er Mariboss, Torp, Nakskov, Nuffield.

Landmændene er fordelt vidt omkring i Jylland. Herved opnår vi viden fra forskellige egne med forskellige jordtyper og klimatiske påvirkninger. Løbende vil der blive delt ud af erfaringer og viden, i artikler og via Nordic Seeds hjemmesider.

Læs mere om projektet her

Kristian Justesen, Løkken

1 besøg: 20 november, sammen med Morten Jessen, Hedegaard.

Kristian Justesen er vores nordligst placerede ambassadør, udvalgt af Hedegaard Agro. Kristian ejer planteavlsejendommen Mellegaard, nær Løkken. Han driver gården sammen med sin far. 

På Mellegaard drives der 398 ha, afgrøderne fordeler sig på 170 ha vinterhvede, 154 ha vårbyg, 63 ha havre, 9 ha MFO Brak og 2 ha Poppler. Normalt plejer Kristian at have vinterraps i sædskiftet, men året er ikke til det. Det dur ikke at så raps efter 20 august på mine jorde, siger han. Jordtypen på ejendommen varierer fra JB 4-8, noget af det er gammel havbund. 

”Jeg deltager i projektet for at afprøve nye sorter på min ejendom, vi afprøver gerne sorter i min. 2 år. Her er vi ikke bange for at afprøve noget nyt. ”

Øger jordens kulstofindhold ved at nedmulde halmen

Kristians fokusere meget på jordens næringsstofbehov, det skinner tydeligt igennem i hans gødningsplan for 2016.  I gennemsnit har Kristian et overskud på 18 kg P/ha, 22 kg K/ha og 25 kg S/ha. Vi må ikke udsulte jorden, siger han og nævner også manglen på kvælstof som hele landbruget kæmpe med. 
Kristian undgår helst brug af gylle på hans ejendom. Han bryder sig ikke om den tunge trafik i marken, kombineret med en dårlig udnyttelse af gyllen, desuden bruges også gerne ploven flittigt på alle marker. 

Kristian vælger også konsekvent at snitte og nedmulde al halmen for at øge jordens kulstofindhold. Jeg har erfaringer med, når jorden tilføres store mængder halm er den meget nemmere at arbejde med, da både ler og sand bliver mere muldet. Samtidigt holder jorden også bedre på næringsstofferne. Det er kun forud for raps vi fjerner halmen, da rapsen grubbesåes, siger han.

Fakta om storparaceller

Sorter: Mariboss, Torp, Nakskov, Nuffield.

Kristian har valgt en mark på 100 ha, hvoraf de 30 ha er med vinterhvede. Derfor bruger han 1 ton af hver sort, hvor øvrige ambassadører har brugt 500 kg. 

  • Sådato: 3/10. der er sået 225-230 kg/ha. 

  • Planteværn: der er ukrudtsbekæmpet 1½ uge efter såning. 1½ l Boxer, 0,07 DFF, 1 ½ kg mangan.


Kristian har ikke oplevet problemer med snegle dette efterår. Forud for såning, er jorden harvet med en Ralmako 6 m disc harve og pløjet med en 5 furet Kuhn varimaster risteplov. Såmaskinen er en 4 m Kuhn Venta 4004 m. fronttank.  

Kristian deler gerne ud af hans landmands erfaringer, der er farve forskelle at ane i parcellerne og Mariboss var nok lidt hurtigere fremme siger han. Ved besøget var der også tydelig forskel på Nakskov, dens hurtige vækst i efteråret kunne ses. Ved besøget var alle sorterne på omtrent samme vækststadie 12-13. Nakskov var lige en anelse længere fremme. Det bliver interessant at se sorternes salt tolerance på Kristian ejendom.