Markfrø

Hedegaard tilbyder et bredt sortiment af blandt andet frøblandinger, græs- og kløverfrø samt frø til efterafgrøder.

Størstedelen af vores markfrø produceres hos DLF-Trifolium og markedsføres under navnet ”AgrowGrass”. DLF koncernen er verdens største producent af kløver- og græsfrø. Det betyder, at du kan købe et bredt sortiment af blandt andet frøblandinger, græs- og kløverfrø samt frø til efterafgrøder. 

På www.nordicseed.com kan du under produkter/græs bl.a. finde info om nedenstående fire specialblandinger:

  • AgrowGrass 220 der er velegnet i foderrationer hvor græs udgør hovedparten af grovfoderet.
  • AgrowGrass 350 der er en middeltidlig kløvergræsblanding med 3% rødkløver og 10% hvidkløver.
  • AgrowGrass 410 der er en middeltidlig kløvergræsblanding med 11% hvidkløver.
  • AgrowGrass 450 der er velegnet i foderrationer hvor majs udgør hovedparten af grovfoderet.

Efterafgrøder indkøbes via udenlandske samarbejdspartnere og tilbydes både som rene arter og i forskellige blandinger.

Markfrøsortimentet kan ses under download.