Såsæd

Hedegaard er en af de førende leverandører af certificeret sædekorn til dansk landbrug.

Hedegaard markedsfører et bredt sortiment af udsæd fra den danske forædler virksomhed Nordic Seed samt deres danske og udenlandske samarbejdspartnere. Alt udsæd leveres certificeret med garanti for ensartethed, sortsrenhed og korrekt bejdsning.

En stor del af vores vårsæd og vintersæd produceres og udleveres fra vores såsædsfabrik i Nørresundby, der er godkendt til produktion af certificeret såsæd i både papirsække, bigbags og som løsvare.

Læs mere om Hedegaards sortiment på siderne om vårsæd og vintersæd.