Vårsæd

Udbyttet i marken kan optimeres mange steder, men det hele starter med valget af sort. Hedegaard har et stærkt sortiment af vårsæd og ­efterafgrøder, som er dyrknings- og afsætningsikre sorter.

Du kan se vores samlede brochure på vårsæd her 

Produktblade på vårbyg: Stairway, Firefox, Ellinor, RGT Planet, Feedway, samt sortsblanding.

Produktblad på vårhvede: Thorus

Produktblade på havre: Symphony og Dominik

Produktblade på hestebønner: Daisy og Lynx

Produktblade på ærter: Greenway, Ingrid og Javlo

10 GODE GRUNDE

1 CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN
Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet osv. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.

2 CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN
Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed, og foderværdien vil være mere ensartet.

3 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR SYGDOMME
Udsædsbårne sygdomme, der skader afgrøden, forebygges ved bejdsning med et anerkendt bejdsemiddel, bejdset i højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af bejdsningen. Certificeret økologisk udsæd er dog ikke bejdset.

4 CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET SPIREEVNE
Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter samt ensartet fremspiring.

5 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR UKRUDTSFRØ
Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, samt forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræs).

6 CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR FLYVEHAVRE
Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.

7 CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR SMÅ KERNER
Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og højere udbytte.

8 CERTIFICERET SÅSÆD GIVER STØRRE SIKKERHED
Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatnings- udbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Danmark er det eneste land i Europa med denne ordning.

9 MED CERTIFICERET SÅSÆD FØLGER RÅDGIVNING
Erfarne såsædsfolk står klar med gode råd om de enkelte sorters dyrknings- og kvalitetsegenskaber, så avleren kan få det bedst mulige økonomiske resultat ud af sit sortsvalg.

10 CERTIFICERET SÅSÆD OG FREMTIDEN
Ved at vælge certificeret såsæd bidrager man til en fortsat udvikling af nye og endnu bedre sorter fra forædlerne via licensindtægterne; forædlernes eneste indtægtskilde.