Vintersæd

Vi har Danmarks bedste vintersædssortiment

Et højt og stabilt udbytte er en forudsætning for at opnå det bedst mulige resultat på din bedrift, derfor bestræber vi os altid på at have et stærkt sortiment af vintersædssorter, som alle er højtydende og med en høj tolerance overfor vinterkulde. 

Du kan se vores samlede brochure på vintersæd her

10 GODE GRUNDE

- til at vælge certifeceret såsæd

CERTIFICERET SÅSÆD ER SORTSREN
Sortsren såsæd medfører, at alle planter i marken er ensartede m.h.t. modning, stråstyrke, kvalitet o.s.v. Samtidig er der fuld sporbarhed ved salg til malt, brød m.v.

CERTIFICERET SÅSÆD ER ARTSREN
Når der ikke er blandet fremmede kornarter i, kan avlen lettere afsættes til industri og eksport med øget sporbarhed, og foderværdien vil være mere ensartet.

CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR SYGDOMME
Udsædsbårne sygdomme, der skader afgrøden, forebygges ved bejdsning med et anerkendt bejdsemiddel, bejdset i højteknologiske maskiner og med elektronisk overvågning af bejdsningen. Certificeret økologisk udsæd er dog ikke bejdset.

CERTIFICERET SÅSÆD HAR EN GARANTERET SPIREEVNE
Høj spireevne giver sikkerhed for normale og kraftige planter samt ensartet fremspiring.

CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR UKRUDTSFRØ
Ukrudt påfører afgrøden konkurrence om vand og næringsstoffer, og forurener marken og evt. efterfølgende afgrøder (frøgræsudlæg).

CERTIFICERET SÅSÆD ER FRI FOR FLYVEHAVRE
Certificeret såsæd er dyrket på marker, der ved markkontrol er fundet fri for flyvehavre.

CERTIFICERET SÅSÆD ER RENSET FOR SMÅ KERNER
Store, ensartede kerner sikrer god og ensartet etablering af afgrøden, hvilket giver et sikkert og højere udbytte.

CERTIFICERET SÅSÆD GIVER STØRRE SIKKERHED
Hvis uheldet er ude, og såsæden ikke lever op til kvalitetskravene, ydes der erstatningsudbetaling efter Landbrugsstyrelsens regler. Danmark er det eneste land i Europa med denne ordning.